Wat moet je doen om de juridische vader te worden als je gehuwd bent met iemand anders dan de moeder?

Je moet het kind erkennen.


Concreet moet je een verklaring afleggen waarin je het kind erkent als jouw kind op het gemeentehuis voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.


Het feit dat je gehuwd bent met iemand anders betekent niet dat je het kind niet zou kunnen erkennen.


De ambtenaar van de burgerlijke stand op het gemeentehuis is wel verplicht om een kopie van de akte aan je echtgeno(o)t(e) te bezorgen.


Er is de toestemming vereist van bepaalde personen:

  • Is het kind minderjarig op het moment van de erkenning:
    • Zolang het kind nog geen 12 jaar is, is enkel de toestemming van de moeder vereist;
    • Zodra het kind 12 jaar of ouder is, is zowel de toestemming van het kind als van de moeder vereist.

Indien je de nodige toestemmingen niet kan voorleggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, moet je via de familierechtbank vragen om je als vader te laten erkennen. De rechter zal jouw vraag bekijken vanuit het belang van het kind.

  • Is het kind meerderjarig op het moment van de erkenning, dan moet het kind zijn toestemming geven. Die heeft het recht om dat te weigeren, zonder dat je daar iets tegen kan doen. Het kind beschikt dus over een vetorecht.

 

Je kan het kind al erkennen voor de geboorte. Op die manier komt de vaderlijke afstamming direct vast te staan wanneer de geboorte van het kind wordt aangegeven op de gemeente.
Meer informatie vind je onder ‘Kan je je kind erkennen voor de geboorte? Hoe gaat dat?’.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home