Wat moet je doen om Belg te worden als je invalide of gepensioneerd bent of een handicap hebt?

Om Belg te worden, moet je een verklaring van Belgische nationaliteit afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont,  Bij je aanvraag verklaar je dat je ‘Belgisch staatsburger wil worden en de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven.’ Je moet vooraf een bijdrage van 150 euro betalen bij het kantoor rechtzekerheid van je gemeente of o...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home