Wat moet je doen om Belg te worden als je een Belgisch kind hebt?

Om Belg te worden, moet je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont, een verklaring van Belgische nationaliteit afleggen. Bij je aanvraag verklaar je dat je ‘Belgisch staatsburger wil worden en de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven.’ Je moet vooraf een bijdrage van 150 euro betalen bij het kantoor voor Rechtszekerheid of via ww...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home