Wat moet je doen als de Dienst Vreemdelingenzaken beslist om je verblijfsvergunning als student in te trekken of niet meer te verlengen?

Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). In de meeste gevallen is de termijn om in beroep te gaan 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing. Opgelet! Het gaat om een annulatieberoep. Dat betekent dat de RVV enkel kan beslissen dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je dossier niet juist heeft beoordeeld. Als je de zaak wint, dan vernietigt de RVV de weigeringsbeslissing van de DVZ. De RVV beslist niet dat je opnieuw een verblijfsk...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home