Wat moet je betalen voor een verblijfskaart?

Dat hangt af van je persoonlijke situatie en van de reden van je verblijf in België.

Als je als niet-Europese vreemdeling een verblijfskaart vraagt om langer dan 3 maanden in België te verblijven, moet je aan de Dienst Vreemdelingenzaken een bijdrage betalen voor de administratieve kosten.

Er zijn verschillende tarieven:

 • Je betaalt 204 euro:
  • als je gezinshereniging vraagt met een Belg of met een niet-Europese vreemdeling;
  • als je als niet-Europeaan in België komt studeren (behalve als je een studiebeurs krijgt).
 • Je betaalt 358 euro:
  • als je als niet-Europeaan naar België komt om te werken als loontrekkende, als zelfstandige of als onderzoeker;
  • als je om humanitaire redenen een verblijfskaart vraagt;
  • als je al een verblijfskaart hebt maar een andere status vraagt;
  • als je vroeger met een verblijfskaart in België hebt gewoond en wil terugkeren.
 • Je betaalt 62 euro:
  • als je langdurig ingezetene bent in een ander Europees land en je in België wil komen wonen.

Je stort de bijdrage op het rekeningnummer van de Dienst Vreemdelingenzaken: BE57 6792 0060 9235. Als mededeling vermeld je je persoonlijke gegevens (naam, voornaam, nationaliteit en geboortedatum).

Je moet betalen voor je de procedure opstart. Je voegt het betalingsbewijs bij je aanvraag. Betaal je niet of te weinig, dan wordt je aanvraag niet behandeld.

Er is geen apart tarief voor mensen met een laag inkomen.

Als de Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfskaart weigert, wordt de bijdrage die je betaalde niet teruggestort.

Sommige vreemdelingen moeten geen administratieve bijdrage betalen:

 • Europeanen en hun familieleden;
 • vreemdelingen die bescherming nodig hebben zoals vluchtelingen, subsidiair beschermden, zieke mensen die medische regularisatie vragen, slachtoffers van mensenhandel, enz. en hun familieleden;
 • minderjarigen.
   

Daarnaast moet je kosten betalen voor:

 • het aanmaken van je elektronische kaart. Je betaalt op de gemeente. De prijs is ongeveer 20 euro. Als het dringend is, betaal je 120 tot 180 euro;
 • consulaire taksen bij een visumaanvraag. Het bedrag varieert van 60 tot 180 euro. Je betaalt de taksen in de lokale munteenheid op het consulaat van België in het buitenland;
 • kosten voor de vertaling van documenten in een vreemde taal en legalisaties;
 • eventuele kosten van een advocaat;
 • enz.
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home