Wat kan je doen als je het niet eens bent met de GAS?

Als je het niet eens bent met de feiten of met de boete of de gemeenschapsdienst die wordt voorgesteld, dan kan je daartegen reageren. Je kan tegen de eerste brief binnen de 15 dagen via een aangetekende brief reageren bij de sanctionerende ambtenaar. Als het gaat om een GAS voor een verkeersovertreding is die termijn 30 dagen en hoeft het geen aangetekende brief te zijn. Je vermeldt de redenen waarom je het niet eens bent met de feiten. Je kan ook vragen om een ges...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home