Wat kan je doen als het bedrag van de onkosten of het ereloon van de bewindvoerder je overdreven lijkt?

Het eerste wat je moet doen, is de bewindvoerder een gedetailleerde afrekening van zijn kosten en ereloon vragen. De bewindvoerder moet alle gemaakte uitgaven kunnen verantwoorden. 

De vergoeding van de bewindvoerder is wettelijk begrensd; het staat de bewindvoerder niet vrij te factureren wat hij wil.

Indien geen akkoord kan worden bereikt, kan de beschermde persoon, diens vertrouwenspersoon of elke belanghebbende naar de vrederechter gaan.

Als er een vermoeden bestaat dat geld is verduisterd, kunnen de beschermde persoon of de mensen rondom hem een klacht indienen bij de stafhouder van de balie waarvan de bewindvoerder lid is. Als dat vermoeden wordt bevestigd, kan de stafhouder de advocaat sanctioneren.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home