Wat kan je doen als de regels niet worden nageleefd bij een minnelijke invordering?

Als een incassobureau de Wet op de minnelijke invordering niet naleeft, kan je online klacht indienen bij het meldpunt van de Federale Overheidsdienst Economie. De economische inspectie kan een waarschuwing naar het incassobureau sturen, om ze aan te manen te stoppen met hun manier van werken. Als het incassobureau op dezelfde manier blijft verder werken, zijn er 2 mogelijkheden: Bij de ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin je woont ee...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home