Wat kan een bewindvoerder over de goederen en/of de persoon allemaal doen?

Een bewindvoerder kan niet zomaar alles doen. Zijn bevoegdheden worden nauwkeurig omschreven in de beslissing van de vrederechter tot instelling van het bewind.

Er zijn 25 handelingen die absoluut buiten de bevoegdheid van de bewindvoerder vallen. Zo kan een bewindvoerder nooit namens de beschermde persoon:

 • een echtscheiding aanvragen;
 • een kind erkennen;
 • het ouderlijk gezag uitoefenen over een minderjarig kind van de beschermde persoon;
 • euthanasie aanvragen;
 • een schenking doen;
 • een testament opstellen;
 • enz.

De volledige lijst van uitgesloten handelingen vind je in artikel 497/2 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor bepaalde zeer belangrijke handelingen moet de bewindvoerder een bijzondere machtiging vragen aan de vrederechter. Dat is onder meer het geval als hij:

 • goederen van de beschermde persoon wil verkopen;
 • een lening wil aangaan;
 • een erfenis wil verwerpen;
 • een schenking wil aanvaarden;
 • een huis of appartement wil kopen;
 • de verblijfplaats van de beschermde persoon wil wijzigen;
 • enz.

De volledige lijst van handelingen waarvoor een bijzondere machtiging noodzakelijk is, is te vinden in artikel 499/7 van het Burgerlijk Wetboek.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home