Wat gebeurt er op de latere zittingen?

Als je zaak niet op de inleidingszitting kan laten behandelen , wordt de datum van een latere zitting gepland:

  • ofwel stelt de rechter de zaak uit naar een latere datum (bijvoorbeeld als de partijen denken dat het mogelijk is om tegen die zitting tot een akkoord te komen).
  • ofwel worden conclusietermijnen en een pleitdatum afgesproken of opgelegd.

Nadat al de partijen in conclusies hun standpunt hebben verduidelijkt, kan de zaak voor de rechter worden gepleit.

In principe zijn zittingen van de rechtbank openbaar en kan iedereen aanwezig zijn. Sommige zaken worden in raadkamer behandeld. Dat betekent dat niemand anders aanwezig mag zijn buiten de betrokken personen en hun advocaten. Bij familiezaken hoeven gevoelige en zeer persoonlijke kwesties niet in het openbaar te worden besproken.

De zitting in raadkamer heeft plaats in het bureau van de rechter of in de gewone zittingszaal achter gesloten deuren.

Op de pleitzitting krijgt iedere partij de kans om zijn standpunt mondeling toe te lichten aan de rechter. Eerst spreekt de eiser, daarna de verweerder. De rechter kan bijkomende vragen stellen. Als hij/zij bijkomende informatie nodig heeft om een beslissing te nemen, kan de rechter de zaak uitstellen naar een latere datum. Hij/zij kan bevelen dat 1 van de partijen tegen dan een bijkomend document of deskundigenverslag voorlegt.

In sommige procedures is het openbaar ministerie aanwezig op de zitting en geeft het advies. Het gaat om zaken waarbij het algemeen belang moet worden beschermd: maatregelen over minderjarigen, een faillissement, pesterijen op het werk, enz..

Als alle partijen hebben gepleit, beëindigt de rechter het debat en kan niemand nog iets toevoegen. De rechter neemt de zaak in beraad. De partijen kunnen niets meer toevoegen en de rechter kondigt aan dat hij de zaak gaat bestuderen en een beslissing zal nemen.

In eenvoudige zaken neemt de rechter dezelfde dag een beslissing. Dat gebeurt niet zo vaak.

De wettelijke termijn om te beslissen is 1 maand na de zitting. Vaak vermeldt de rechter een concrete datum. Je hoeft bij burgerlijke zaken niet aanwezig op de datum van de beslissing. Je ontvangt een kopie van de met de post.

Als zich na het sluiten van de debatten een nieuw feit voordoet of een nieuw document opduikt dat je niet kon kennen tijdens de procedure, kan je aan de rechter vragen om de debatten te heropenen. Je kan hem vragen om de zaak opnieuw te bekijken en rekening te houden met de nieuwe info.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home