Wat gebeurt er als je je belastingen niet betaalt?

Je riskeert dat er beslag wordt gelegd. De ontvanger van de belastingen is de ambtenaar die de belastingen invordert. Hij heeft een grote vrijheid om zijn taak uit te oefenen. Hij beslist welke stappen gezet worden om je te doen betalen: beslag leggen op je inboedel (beslag op roerende goederen);  beslag op een deel van je inkomsten; beslag op een onroerend goed; enz. De belastingdienst moet niet langs de rechtbank gaan om je te dwingen ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home