Wat is een verbeurdverklaring?

Bij een verbeurdverklaring beslist de rechter dat bepaalde goederen of geld van je worden afgenomen omdat ze een band met een misdrijf hebben.

Het kan gaan om:

  • het middel om het misdrijf te plegen (bijvoorbeeld een wapen waarmee iemand vermoord werd);
  • het voorwerp van het misdrijf (bijvoorbeeld een vervalste brief);
  • goederen die uit het misdrijf zijn voortgekomen (bijvoorbeeld namaakgoederen);
  • winst die het misdrijf heeft opgeleverd (bijvoorbeeld geld uit een drugshandel).

De goederen worden omwille van die band definitief afgenomen door de Staat.
Bij de eerste 2 categorieën (middel en voorwerp) moet het goed eigendom zijn van de veroordeelde om te kunnen worden verbeurdverklaard.

Het is mogelijk dat bepaalde verbeurdverklaarde goederen worden toegewezen aan de burgerlijke partij.

De verbeurdverklaring moet door de rechter worden uitgesproken. Vaak zijn de goederen/het geld al in beslag genomen tijdens het onderzoek, maar dat is niet noodzakelijk.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home