Wat doet het OCMW wanneer je een aanvraag tot leefloon indient?

Het OCMW waar je je aanvraag indient, heeft verschillende verplichtingen. Het OCMW noteert je aanvraag in een register. In het register staan alle aanvragen in chronologische volgorde. Als je je aanvraag mondeling doet, moet je het register tekenen.   Het OCMW bezorgt je een ontvangstbevestiging. Je moet die ontvangstbevestiging krijgen op de dag dat je de aanvraag doet. De ontvangstbevestiging vermeldt: de termijn waarbinnen de aanvraag onderzoc...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home