Wat is de verjaringstermijn van een lening aan een vriend?

Voor een lening tussen 2 privépersonen bestaan er 2 verjaringstermijnen:

 • 10 jaar voor de hoofdsom;
 • 5 jaar voor de intresten en de kosten.

De verjaringstermijn van heel je maandelijkse afbetaling is 5 jaar als:

 • die tegelijk de hoofdsom en de intresten en de kosten betaalt;
 • zonder dat duidelijk kan worden bepaald op basis van de overeenkomst hoe groot het deel van de hoofdsom en hoeveel het deel intresten is.

De verjaring wordt gestuit:

 • als je een nieuwe schulderkenning tekent;
 • als je een afbetalingsplan vraagt (omdat dat stilzwijgend een erkenning van je schuld is);
 • als je een stuk van je schuld betaalt (dus bij elke afbetaling);
 • als de schuldeiser je via een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding stuurt;
 • als de schuldeiser je via een gerechtsdeurwaarder een bevel tot betalen stuurt;
 • als de schuldeiser beslag laat leggen door een gerechtsdeurwaarder.

In die gevallen begint de verjaringstermijn van 5 of 10 jaar opnieuw van 0 te lopen.

De verjaring wordt niet gestuit door:

 • een gewone brief;
 • een aangetekende brief;
 • een gewone ingebrekestelling verzonden door de schuldeiser.

Opgelet! Een ingebrekestelling verstuurd door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder kan de verjaring stuiten, onder bepaalde strikte voorwaarden.

 • De ingebrekestelling moet per aangetekende brief naar je domicilieadres verstuurd zijn.
 • De ingebrekestelling moet het volgende bevatten:
  • de gegevens van de schuldeiser;
  • de gegevens van de schuldenaar;
  • een omschrijving van de oorsprong van de schuld;
  • een gedetailleerde berekening van het bedrag (hoofdsom, kosten en intresten);
  • de termijn waarbinnen betaald moet worden voordat de schuldeiser een volgende stap zet;
  • dat de schuldeiser mogelijks de betaling via de rechtbank zal vragen als er niet betaald wordt;
  • dat de ingebrekestelling de verjaringstermijn stuit;
  • de handtekening van de advocaat, gerechtsdeurwaarder of vakbondsafgevaardigde.

De verjaring kan door een ingebrekestelling maar 1 keer gestuit worden. Door de ingebrekestelling begint een nieuwe termijn van 1 jaar te lopen.

Als na dat jaar de oorspronkelijke verjaringstermijn nog niet verstreken is, dan loopt de verjaring nog verder.

Bijvoorbeeld: je krijgt na 2 jaar een ingebrekestelling van de advocaat van je schuldeiser. De verjaringstermijn is daardoor gestuit en een nieuwe termijn van 1 jaar begint te lopen. Wanneer de termijn van 1 jaar voorbij is, is de oorspronkelijke verjaringstermijn van 5 jaar nog niet verstreken. Dat betekent dat de schuldeiser op dat moment nog 3 jaar heeft om de schuld op te eisen.

Als de oorspronkelijke verjaringstermijn minder dan 1 jaar is (bijvoorbeeld 10 maanden), dan begint door de ingebrekestelling die termijn terug van 0 te lopen (in het voorbeeld opnieuw 10 maanden en niet 1 jaar).

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home