Wat is de verjaringstermijn van de gerechtskosten?

De gerechtskosten zijn bepaald in een beslissing van de rechtbank. De verjaringstermijn is 10 jaar. Als de Staat gedurende 10 jaar niets doet om de gerechtskosten in te vorderen, kan je niet meer gedwongen worden om de schuld te betalen. Opgelet: de verjaring is een gevolg van een langdurig stilzitten van de schuldeiser. Verschillende handelingen kunnen de termijn verlengen (schorsen) of zelfs opnieuw doen lopen (stuiten). Meer informatie daarover vind je onder de rubriek 'Ve...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home