Wat is de rol van de vertrouwenspersoon bij gerechtelijke bescherming (bewind)?

Zolang het bewind loopt, kan de beschermde persoon zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dat is over het algemeen iemand uit de directe familie, maar het kan om het even wie zijn, bijvoorbeeld een vriend, een buur, een sociaal werker, enz. De vertrouwenspersoon heeft in de eerste plaats een rol als bemiddelaar tussen de bewindvoerder en de beschermde persoon. Hij kan zich rechtstreeks wenden tot de bewindvoerder en de vrederechter. Hij kan ook de we...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home