Wat betaal je eerst terug: de hoofdsom, de intresten of de kosten?

Als je afbetaalt, worden je betalingen gebruikt om: in de eerste plaats de kosten en het strafbeding te betalen; vervolgens de intresten te betalen; ten slotte de hoofdsom van de schuld te betalen. Bijvoorbeeld: je wordt veroordeeld om aan je schuldeiser 1627 euro te betalen omdat je een factuur niet betaald hebt: 1000 euro als hoofdsom van de schuld; 250 euro strafbeding; 27 euro nalatigheidsintresten; 350 euro gerechtskosten. ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home