Wat als je in de woning blijft wonen na de einddatum van de korte huurovereenkomst zonder een nieuwe overeenkomst?

Als er geen opzeg 3 maanden voor de einddatum verstuurd is, dan blijft de huurovereenkomst verder lopen onder dezelfde voorwaarden.

Dezelfde huurprijs geldt, maar de verhuurder heeft de mogelijkheid om jaarlijks te indexeren en driejaarlijks de huurprijs te herzien.

De overeenkomst wordt dan automatisch een overeenkomst van 9 jaar. Die 9 jaar loopt vanaf de begindatum van de huurovereenkomst. De korte huurovereenkomst eindigt niet automatisch.

Om een einde te maken aan de overeenkomst moet je minstens 3 maanden voor de einddatum de overeenkomst opzeggen aan de andere partij.
Meer informatie vind je onder ‘Eindigt een korte huurovereenkomst automatisch op de einddatum van de overeenkomst?

Hetzelfde geldt wanneer er een opzeg gebeurde, maar de huurder in de woning bleef zonder dat de verhuurder daarop reageerde.

De korte huurovereenkomst kan ook verlengd worden.
Meer info vind je op de fiche ‘Kan je meerdere opeenvolgende huurovereenkomsten van korte duur sluiten?’.

 
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home