Wat als je de geldboete niet betaalt?

Als je de geldboete niet betaalt, kan de ontvanger van penale boeten een procedure tot gedwongen invordering van de boete opstarten. Anders gezegd, er wordt een procedure opgestart om je te dwingen te betalen. Daarvoor moet beroep worden gedaan op een gerechtsdeurwaarder. Aan een geldboete is ook steeds een vervangende straf gekoppeld. Dat kan zijn: een vervangende gevangenisstraf; een vervangend rijverbod. Wanneer je niet betaalt binnen een termij...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home