Wanneer wordt het leefloon uitbetaald?

De eerste betaling van het leefloon moet gebeuren binnen de 15 dagen na de beslissing. In uitzonderlijke situaties kan je aan het OCMW een voorschot vragen in afwachting dat je dossier volledig in orde is. In de praktijk gebeurt dat niet vaak. Gebeurt de uitbetaling meer dan 15 dagen na de beslissing en dus te laat, dan heb je recht op intresten. De intresten zijn verschuldigd vanaf de dag na de laatste dag van de termijn, dus vanaf de 16de dag na de beslissing. De int...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home