Wanneer moet je de aangifte van de nalatenschap indienen?

Je moet de aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst: binnen de 4 maanden na het overlijden, als hij/zij overleden is in België; binnen de 5 maanden na het overlijden, als hij/zij overleden is in een ander Europees land; binnen de 6 maanden na het overlijden, als hij/zij overleden is in een niet-Europees land. Je kan een verlenging van de termijn met 2 maanden vragen aan de Vlaamse Belastingdienst. Je moet je vraag indienen voor het einde van de oorspro...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home