Wanneer kan je een sociale huurwoning aanvragen?

Om een sociale huurwoning te kunnen aanvragen, moet je voldoen aan verschillende voorwaarden:

 1. Je bent meerderjarig.
  Uitzonderingen:
 • Je bent minderjarig, maar ontvoogd;
 • Je bent minderjarig, maar je woont zelfstandig (of gaat zelfstandig wonen) met begeleiding door een erkende dienst.
 1. Je inkomsten, samen met die van je gezinsleden, van 3 jaar geleden moeten onder een bepaalde grens liggen.
  Die inkomensgrens vind je terug in de fiche ‘Hoeveel inkomsten mag je hebben voor een sociale huurwoning?
   
 2. Je hebt geen woning of bouwgrond:
 • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom;
 • of volledig in vruchtgebruik.

Voor je gezinsleden geldt dezelfde voorwaarde.
Daarop bestaan enkele uitzonderingen.
Die vind je terug onder ‘Kan je een sociale huurwoning aanvragen als je eigendom hebt?’.
Jij of je gezinsleden mogen ook geen vennootschap hebben waarin je een woning of bouwgrond hebt ingebracht.

 1. Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zowel jij als je gezinsleden.

Als je gehuwd bent en je kan aantonen dat je huwelijk ‘onherstelbaar ontwricht’ is, dan wordt je echtgeno(o)t(e) niet als gezinslid gezien.

Staan er personen bij jou gedomicilieerd die niet mee verhuizen, vermeld dat dan op je inschrijvingsformulier. Zij worden ook niet als gezinsleden meegeteld.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, word je ingeschreven in het kandidatenregister en krijg je een kandidatennummer.

Opgelet: om vervolgens een sociale huurwoning toegewezen te krijgen, moet je voldoen aan extra voorwaarden. Meer informatie vind je onder ‘Wanneer krijg je een sociale huurwoning toegewezen?’.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home