Wanneer kan de vrederechter beslissen om de huurovereenkomst te beëindigen?

Zowel de huurder als de verhuurder kan op elk moment van de huurovereenkomst vragen aan de vrederechter om de huurovereenkomst te beëindigen.

De vrederechter kan beslissen om de huurovereenkomst te ontbinden. Dat kan hij enkel beslissen wanneer 1 van beiden zijn verplichtingen niet nakomt.

Voorbeelden van verplichtingen:

  • van de huurder: de betaling van de huur, onderhouden en de kleine herstellingen;
  • van de verhuurder: het uitvoeren van de grote herstellingen, de huurder rustig laten wonen (bijvoorbeeld zonder de toestemming van de huurder de woning binnenkomen)


Als de huurovereenkomst wordt beëindigd door de fout van de huurder, kan de rechter beslissen dat de huurder de huur moet betalen voor de tijd die nodig is om de woning opnieuw te verhuren. Dat wordt een wederverhuringsvergoeding genoemd.

De rechter kan een schadevergoeding opleggen aan de persoon door wie zijn schuld de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Om de procedure voor de vrederechter te starten, moet je een verzoekschrift indienen bij de griffie van het vredegerecht van de plaats waar de huurwoning ligt.

Op de griffie kan je modeldocumenten van een verzoekschrift krijgen om in te vullen.

Bij je verzoekschrift moet je een attest van woonst van de andere partij toevoegen. Dat attest kan je op de gemeente halen en geeft het adres van de huurder/verhuurder.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home