Wanneer kan de vrederechter beslissen om de huurovereenkomst te beëindigen?

Zowel de huurder als de verhuurder kunnen op elk moment van de huurovereenkomst vragen aan de vrederechter om de huurovereenkomst te beëindigen.

De vrederechter kan beslissen om de huurovereenkomst te ontbinden. Dat kan wanneer

  • 1 van beiden zijn algemene verplichtingen niet nakomt;
  • de verhuurder zo'n grote herstellingen uitvoert in de woning, dat de huurder er niet meer normaal kan wonen;
  • de woning teniet gaat, bijvoorbeeld bij brand.

Voorbeelden van verplichtingen:

  • van de huurder: de huur betalen, de woning onderhouden en kleine herstellingen doen;
  • van de verhuurder: de grote herstellingen doen, de huurder rustig laten wonen (de verhuurder mag bijvoorbeeld niet zonder toestemming van de huurder de woning binnenkomen).


Als de huurovereenkomst wordt beëindigd door de fout van de huurder, dan kan de rechter beslissen dat de huurder huur moet betalen voor de tijd die nodig is om de woning opnieuw te verhuren. Dat wordt een wederverhuringsvergoeding genoemd.

De rechter kan een schadevergoeding opleggen aan de persoon door wiens schuld de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Om de procedure voor de vrederechter te starten, moet je een verzoekschrift indienen bij de griffie van het vredegerecht van de plaats waar de huurwoning ligt.

Op de griffie kan je modeldocumenten van een verzoekschrift krijgen om in te vullen.

Bij je verzoekschrift moet je een attest van woonst van de andere partij toevoegen. Dat attest kan je op de gemeente halen en geeft het adres van de huurder/verhuurder.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home