Voor welke instellingen geldt een uitzondering voor de territoriale bevoegdheid van het OCMW voor een leefloon?

De uitzondering gaat over volgende instellingen:

  • een psychiatrisch ziekenhuis;
  • een erkende instelling voor personen met een handicap;
  • wanneer het over een minderjarige gaat: een instelling voor kinderen of bij een privépersoon die tegen betaling een kind opvangt;
  • een erkend rusthuis voor ouderen, een erkende serviceflat of woningcomplex met dienstverlening;
  • een instelling waar men verplicht verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing;
  • een erkend rust- en verzorgingstehuis;
  • een erkende instelling voor de opvang van personen in noodsituaties waarbij tijdelijk onderdak en begeleiding wordt geboden;
  • een erkend psychiatrisch verzorgingstehuis;
  • een erkend initiatief voor beschut wonen;
  • een erkende voorziening voor ouderen, waarin de ouderen zelfstandig verblijven en facultatieve zorg wordt aangeboden.

Opgelet: ​een opname in een gewoon ziekenhuis valt normaal niet onder de uitzondering. Het OCMW van de gemeente waarin het ziekenhuis ligt zou dus bevoegd moeten zijn.
​Maar, volgens de algemene regels is het OCMW van de gemeente waar je gewoonlijk verblijft, bevoegd. Een ziekenhuisopname wordt niet als 'gewoonlijk verblijven' gezien, maar eerder een 'toevallig of intentioneel verblijf'. Als het OCMW kan bewijzen dat je normaal en gewoonlijk in een andere gemeente verblijft (bijvoorbeeld door een inschrijving in de bevolkingsregisters of een ander bewijs), dan zal het OCMW van de andere gemeente bevoegd zijn.

Bij discussies over de bevoegdheid van OCMW's, kijkt de POD maatschappelijke integratie of het om een 'gewoonlijk verblijf' of een 'toevallig of intentioneel verblijf' gaat om te beslissen.

Opgelet: De uitzonderingsregel geldt alleen als je in een erkende instelling verblijft.

Is de instelling niet erkend, dan is de algemene regel van toepassing: het bevoegde OCMW is dat van de gemeente waar de persoon verblijft (dus het OCMW van de gemeente waar de instelling is).

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home