Verlies je je verblijfskaart als je verklaring van wettelijk samenwonen wordt vernietigd?

Ja, meestal wel. Als de familierechter vindt dat er tijdens het samenwonen geen echte relatie bestond, maar dat het om een schijnrelatie ging, vernietigt hij/zij je huwelijk. Het is alsof jullie nooit wettelijk hebben samengewoond. De procureur des Konings of iemand anders die er belang bij heeft (bijvoorbeeld de persoon met wie je wettelijk samenwoonde en zich gekrenkt voelt) verwittigt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de beslissing van de familierechter. Als je een verbl...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home