Verlies je je verblijfskaart als je verklaring van wettelijk samenwonen wordt vernietigd?

Ja, meestal wel.

Als de familierechter vindt dat er tijdens het samenwonen geen echte relatie bestond, maar dat het om een schijnrelatie ging, vernietigt hij/zij je huwelijk. Het is alsof jullie nooit wettelijk hebben samengewoond.

De procureur des Konings of iemand anders die er belang bij heeft (bijvoorbeeld de persoon met wie je wettelijk samenwoonde en zich gekrenkt voelt) verwittigt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de beslissing van de familierechter.
Als je een verblijfskaart hebt gekregen door je samenwonen, dan trekt de DVZ die meestal in, ook als je de verblijfskaart al meer dan 5 jaar hebt.
De Dienst Vreemdelingenzaken moet bij de beslissing rekening houden met je familiebanden in België, of je werkt, hoe lang je al in België bent, enz.

Meer informatie vind je op de fiches over ‘gezinshereniging’.

Als je verklaring van wettelijk samenwonen is vernietigd, kan je ook een boete en zelfs een gevangenisstraf krijgen.

De rechters zijn bijzonder streng als blijkt dat er een geldsom is betaald in ruil voor een verblijfskaart.
Als je de rechter kan overtuigen dat je te goeder trouw was, mag je je verblijfskaart behouden. 

 

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home