Verlies je je verblijfskaart als je die kreeg op grond van wettelijk samenwonen en je apart gaat wonen?

Dat kan. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kan beslissen om je verblijfkaart in te trekken of niet meer te verlengen als je niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de gezinsherening. Opgelet: het apart gaan wonen beëindigt niet automatisch het wettelijk samenwonen. Meer info vind je op de fiche ‘Je partner is vertrokken. Moet je dat ergens melden als jullie wettelijk samenwonen?’ Bij het nemen van de beslissing houdt de DVZ rekening met meerdere elementen, zoals: ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home