Van wie is het huis dat je samen bouwt op een grond die eigendom is van één van jullie?

Als je samen een huis bouwt op een grond die eigendom is van één van jullie, dan wordt de eigenaar van de grond automatisch ook eigenaar van het huis. Dat heet het ‘recht van natrekking’.

 

Hetzelfde geldt voor uitbreidingen van of verbeteringen aan een woning. Als je samen werken uitvoert aan de woning, dan worden die eigendom van de eigenaar van de woning.

 

Dat betekent niet dat je geen enkel recht hebt. Indien je kan bewijzen dat je geïnvesteerd hebt, kan je een vergoeding vragen.
Je hebt geen eigendomsrecht, wat ervoor zorgt dat je er geen beslissingen over kan nemen en geen aanspraak kan maken op de woning zelf.

 

Let dus goed op! Als je betaalt voor werken aan een woning waarvan je niet de eigenaar bent, dan heb je geen rechten in de woning bij een relatiebreuk of bij overlijden van je partner.

 

Je kan op voorhand duidelijkheid creëren door je partner een erkenning van schuld te laten ondertekenen of door de investeringen vast te leggen in een overeenkomst.

 

Om te vermijden dat je bepaalde zaken over het hoofd ziet, kan je daarvoor best een notaris raadplegen.

 

Is er onenigheid, dan kunnen jullie aankloppen bij een familiaal bemiddelaar om samen tot een akkoord te komen. Lukt dat niet, dan kan je het conflict voorleggen aan de rechtbank van eerste aanleg.

 

De informatie is ook in het Frans beschikbaar.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home