Tot wanneer moet je bijdragen in de kosten van je kinderen?

Er is geen exact antwoord op die vraag, omdat de wet geen maximumleeftijd bepaalt. De plicht om een onderhoudsbijdrage te betalen stopt niet automatisch als het kind 18 jaar wordt. De bijdrageverplichting blijft bestaan tot de jongere financieel zelfstandig is. Meestal wordt aangenomen dat dat het geval is zodra hij een diploma heeft behaald of een opleiding heeft afgerond die hem de mogelijkheid geeft om te werken. Algemeen wordt aanvaard:  dat een jongere...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home