Te laat betaalde belastingen: kan je vrijgesteld worden van de nalatigheidsintresten?

Als je je belastingen niet betaald hebt binnen de termijn, dan moet je nalatigheidsintresten betalen aan de wettelijke intrestvoet.

Je moet geen nalatigheidsintresten betalen als de intresten per maand lager zijn dan 5 euro. Dat betekent:

  • dat je voor de periode 2009-2017 geen intresten moet betalen als het hoofdbedrag lager was dan 860 euro;
  • dat je vanaf 2018 geen intresten moet betalen als het hoofdbedrag lager is dan 1500 euro.

Als het bedrag hoger is, dan lopen er in principe wel intresten. Je kan in dat geval vragen om een vrijstelling van de nalatigheidsintresten. Als je de vrijstelling krijgt, moet je geen intresten meer betalen, enkel de hoofdsom.

Je moet de vraag stellen aan de ontvanger van de belastingen van jouw belastingkantoor of aan de Gewestelijke directeur invordering. De contactgegevens staan op je aanslagbiljet.

Er zijn geen voorwaarden over hoe je de vraag moet indienen of binnen welke termijn.

Je kan de vraag versturen wanneer je dat wil. Je kan dat schriftelijk of mondeling vragen. Het moet niet via een aangetekende brief.

Je moet in je vraag wel de redenen vermelden waarom het je niet lukt om je belastingen binnen de opgelegde termijn te betalen.

De ontvanger van de belastingen kan ook uit zichzelf aan de Gewestelijke directeur vragen om je een vrijstelling te geven van de nalatigheidsintresten.

Volgens de wet wordt de vrijstelling verleend ‘in speciale situaties’, maar de wet verduidelijkt niet wat die zijn. In de praktijk gebeurt het vooral wanneer je het financieel moeilijk hebt door omstandigheden waar je niets aan kon doen.

De Gewestelijke directeur invordering kan je een volledige of een gedeeltelijke vrijstelling toestaan.

Hij kan ook bepaalde voorwaarden aan de vrijstelling koppelen. Zo kan hij beslissen dat je je schuld betaalt aan de hand van een afbetalingsplan bekomen via MyMinfin of via je ontvanger.

Als de vrijstelling van de nalatigheidsintresten je geweigerd wordt, kan je daartegen in beroep gaan bij de rechtbank van 1ste aanleg van het gerechtelijk arrondissement  waar je woont.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home