Op welke verblijfskaart heb je recht?

Vreemdelingen zijn personen die geen Belgische nationaliteit hebben. Sommige vreemdelingen mogen in België verblijven en krijgen een verblijfskaart. De verblijfskaart die je krijgt, hangt af van : je nationaliteit (Europeaan of niet); de reden van je verblijf in België; je statuut. De meest voorkomende elektronische verblijfskaarten zijn: de A-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (tijdelijk verblijf).  Je krijgt...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home