Op welke verblijfskaart heb je recht?

Vreemdelingen zijn personen die geen Belgische nationaliteit hebben.
Sommige vreemdelingen mogen in België verblijven en krijgen een elektronische verblijfskaart.

De verblijfskaart die je krijgt, hangt af van :

 • je nationaliteit (Europeaan of niet);
 • de reden van je verblijf;
 • je statuut.

De meest voorkomende verblijfskaarten zijn:

 • de A-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (tijdelijk verblijf). 
  Je krijgt de A-kaart als:
  • je aanvraag voor asiel of subsidiaire bescherming is goedgekeurd;
  • je student bent;
  • je gezinshereniging hebt gekregen met een niet-Europeaan;
  • je medische of humanitaire regularisatie hebt gekregen;

De duur van de kaart hangt af van de duur van je recht op verblijf. Vaak is de kaart 1 jaar geldig.
De Dienst Vreemdelingenzaken kijkt op het einde van de kaart na of je nog aan de voorwaarden voldoet en beslist of de kaart mag worden hernieuwd.

Als je als vluchteling bent erkend, krijgt je een kaart voor 5 jaar. Krijg je de status van subsidiair beschermde, dan krijg je eerst een kaart voor 1 jaar, daarna voor 2 jaar. De gemeente mag de kaart verlengen zonder het voorafgaand akkoord van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • de B-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (onbeperkt verblijf). 
  Je krijgt de kaart als je al 5 jaar onafgebroken in België verblijft met een (tijdelijke) A-kaart en je het recht krijgt om onbeperkt in België te verblijven.
  Bijvoorbeeld:
  • Je hebt gezinshereniging gekregen met een niet-Europeaan;
  • Je bent erkend als vluchteling (5 jaar na je asielaanvraag);
  • je hebt een tijdelijke gecombineerde vergunning om te werken;
  • Je bent medisch geregulariseerd;
   enz.

Soms krijg je ook B-kaart ook eerder.
Bijvoorbeeld:

 • je bent geregulariseerd;
 • je bent slachtoffer mensenhandel en de dader is veroordeeld;
 • enz.

De kaart is 5 jaar geldig, maar wordt vernieuwd zonder enige voorwaarde.

 • de C-kaart: identiteitskaart voor vreemdeling. 
  Je kan de kaart aanvragen als je al meer dan 5 jaar onafgebroken en legaal in België verblijft en je een onbeperkt verblijfsrecht hebt. Als je aanvraag wordt goedgekeurd krijg je een voordeliger statuut en word je ingeschreven in het bevolkingsregister . De kaart is 5 jaar geldig en wordt zonder enige voorwaarde vernieuwd.
 • de E-kaart: je bent een Europeaan en je hebt verklaring van inschrijving heeft gedaan (omdat je werkt, voldoende inkomsten hebt, studeert …).
  De kaart is 5 jaar geldig. Na 5 jaar kan je een duurzame verblijfskaart (E+-kaart) aanvragen.
 • de F-kaart: je bent een niet-Europese vreemdeling die gezinshereniging heeft gekregen met een Europeaan of met een Belg.
  De kaart is 5 jaar geldig maar kan worden afgenomen als je niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de gezinshereniging. Voor het einde van je F-kaart moet je een F+-kaart aanvragen. Met de F+ kaart heb je een voordeliger statuut en word je ingeschreven in het bevolkingsregister.
   
 • De H-kaart: de Europese blauwe kaart. De kaart wordt afgeleverd aan niet-Europeanen die hooggeschoold zijn en naar België komen om te werken. Het gaat om een tijdelijk verblijf.

Je vindt een afbeelding van de verschillende kaarten in het tabblad 'documenten'.

Naast de elektronische verblijfskaarten bestaan er ook een reeks attesten, die worden afgeleverd aan vreemdelingen voor wie die procedure nog loopt.  Op die documenten kan je zien of je mag werken en onder welke voorwaarden.

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home