Voor je verder leest

Vanaf 2021 zien de elektronische verblijfskaarten er anders uit.  Het nieuwe model van kaart verandert niets aan je verblijfssituatie. Als de kaart die je nu hebt vervalt krijg je een verblijfskaart van het nieuwe model, voor zover je voldoet aan de voorwaarden van de kaart. 
Je vindt een overzicht van de oude van de nieuwe modellen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Vreemdelingen zijn personen die geen Belgische nationaliteit hebben.
Sommige vreemdelingen mogen in België verblijven en krijgen een verblijfskaart.

De verblijfskaart die je krijgt, hangt af van :

 • je nationaliteit (Europeaan of niet);
 • de reden van je verblijf in België;
 • je statuut.

De meest voorkomende elektronische verblijfskaarten zijn:

 • de A-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (tijdelijk verblijf). 
  Je krijgt de A-kaart als:

  • je als vluchteling bent erkend;
  • je student bent;
  • je gezinshereniging hebt gekregen met een niet-Europeaan;
  • je medische of humanitaire regularisatie hebt gekregen;

De duur van de kaart hangt af van de duur van je recht op verblijf.
De kaart is 1 tot 5 jaar geldig. De Dienst Vreemdelingenzaken kijkt op het einde van de kaart na of je nog aan de voorwaarden voldoet en beslist of de kaart mag worden hernieuwd.

 • de B-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (onbeperkt verblijf). 
  Je krijgt de kaart als je al 5 jaar onafgebroken in België verblijft met een (tijdelijke) A-kaart en je het recht krijgt om onbeperkt in België te verblijven.
  Bijvoorbeeld:

  • Je hebt gezinshereniging gekregen met een niet-Europeaan;
  • Je bent erkend als vluchteling (5 jaar na je asielaanvraag);
  • je hebt een tijdelijke gecombineerde vergunning om te werken;
  • Je bent medisch geregulariseerd;
   enz.

Soms krijg je ook B-kaart ook eerder.
Bijvoorbeeld:

 • je bent geregulariseerd;
 • je bent slachtoffer mensenhandel en de dader is veroordeeld;
 • enz.

De kaart is 5 jaar geldig, maar wordt vernieuwd zonder enige voorwaarde.

 • de C-kaart: identiteitskaart voor vreemdeling. 
  Je kan de kaart aanvragen als je al meer dan 5 jaar onafgebroken en legaal in België verblijft en je een onbeperkt verblijfsrecht hebt. Als de DVZ je aanvraag goedkeurt, krijg je een voordeliger statuut en word je ingeschreven in het bevolkingsregister . De kaart is 5 jaar geldig en wordt zonder enige voorwaarde vernieuwd.
 • de E-kaart: je bent een Unieburger en je hebt een verblijfskaart gekregen omdat je werkt, voldoende inkomsten hebt, studeert ….
  De kaart is 5 jaar geldig. Na 5 jaar kan je een duurzame verblijfskaart (E+-kaart) aanvragen.
 • de F-kaart: je bent een vreemdeling van buiten de Europese Unie en je hebt gezinshereniging gedaan met een Europeaan of met een Belg.
  De kaart is 5 jaar geldig maar kan worden afgenomen als je niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de gezinshereniging. Voor het einde van je F-kaart moet je een F+-kaart aanvragen. Met de F+ kaart heb je een voordeliger statuut en word je ingeschreven in het bevolkingsregister.
   
 • De H-kaart: de Europese blauwe kaart. De kaart wordt afgeleverd aan vreemdelingen van buiten de Europse Unie die hooggeschoold zijn en naar België komen om te werken. Het gaat om een tijdelijk verblijf.

Je vindt een afbeelding van de verschillende kaarten in het tabblad 'documenten'.

Naast de elektronische verblijfskaarten bestaan er ook een reeks attesten, die worden afgeleverd aan vreemdelingen voor wie die procedure nog loopt.  

Op de verblijfskaarten en attesten kan je zien of je mag werken en onder welke voorwaarden.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant