Naar welke inkomsten wordt gekeken als je met andere personen samenwoont?

Voor je verder leest

Vergeet niet eerst te controleren of je misschien tot één van de categorieën behoort die vermoed worden onvoldoende inkomsten te hebben.

Het Bureau Juridische Bijstand (BJB) kijkt naar al je inkomsten en ‘bestaansmiddelen’, ook die van alle meerderjarige personen die bij jou wonen (vb. partner, schoondochter,…).


Gaat het om een procedure tegen een persoon met wie je samenwoont (bijvoorbeeld een echtscheiding), klik dan op de vraag 'Naar welke inkomsten wordt gekeken als je samenwoont met de persoon met wie je een conflict hebt?'

 

Het BJB berekent je maandelijkse inkomsten:

 • Je netto-loon;
 • Je vervangingsinkomen:
  • Werkloosheidsuitkering;
  • Ziekte-uitkering;
  • Ouderdomspensioen;
 • Je inkomsten uit roerende (bijvoorbeeld aandelen) of onroerende goederen (bijvoorbeeld de verhuur van een huis)
 •  

Het BJB moet het gemiddelde van de maandelijkse inkomsten hebben.

 • Daarvoor houdt het rekening met je vakantiegeld en je eindejaarspremie. Je maandelijks loon wordt vermenigvuldigd met 13,92 (of 12,92 indien er geen 13de maand wordt betaald) en vervolgens gedeeld door 12;
 • De dagvergoedingen van de werkloosheidskas of de mutualiteit worden met 26 (dagen) vermenigvuldigd;
 • De eventuele terugbetaling van de belastingen wordt meegerekend na het door 12 te delen.

 

Wat met onderhoudsgeld?

 • Als je effectief en regelmatig onderhoudsgeld betaalt, mag je dat bedrag van je inkomsten aftrekken;
 • Als je onderhoudsgeld ontvangt, dien je dat bij je inkomsten op te tellen.
 • Als een onderhoudsgeld werd opgelegd in een vonnis, maar het wordt in de praktijk niet uitgevoerd, wordt er geen rekening mee gehouden.

Als je een buitengewone hoeveelheid schulden hebt, is het mogelijk om te vragen daar rekening mee te houden.
Meer informatie daarover vind je onder ‘Wordt er rekening gehouden met het feit dat je veel schulden hebt?’.

 

Het BJB mag kijken naar al je bestaansmiddelen:

 • Het geld dat je op je rekening(en) hebt staan;
 • De verschillende voordelen die je ontvangt (bijvoorbeeld wanneer je ergens gratis mag wonen);
 • De ‘tekenen van gegoedheid’ (bijvoorbeeld terugkomende financiële steun van een derde, het hebben van verschillende huizen of auto’s, …)

Er wordt geen rekening gehouden met:

 • Het feit dat je eigenaar bent van je enige en eigen woning;
 • De kinderbijslag
 • De toevallige, niet-regelmatige, hulp van een derde.

Per persoon die bij jou woont, zowel wanneer die een inkomen heeft als wanneer niet, trekt het BJB 188,22 euro van je inkomsten af.

 

Wat zijn de bedragen waar je inkomsten onder moeten liggen?

Je maandelijkse inkomsten zijn lager dan 1298 euro.

Volledig kosteloze bijstand

Je maandelijkse inkomsten liggen tussen 1298 euro en 1583 euro.

Gedeeltelijke kosteloze bijstand
Je moet zelf een deel van de advocatenkosten betalen tussen 25 en 125 euro, afhankelijk van je inkomsten.                                

Je maandelijkse inkomsten liggen boven 1583 euro.

Geen recht op juridische bijstand

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home