Voor je verder leest

Vanaf 2021 zien de elektronische verblijfskaarten er anders uit.  Het nieuwe model van kaart verandert niets aan je verblijfssituatie. Als de kaart die je nu hebt vervalt, krijg je een verblijfskaart van het nieuwe model, voor zover je voldoet aan de voorwaarden van de kaart. 
Je vindt een overzicht van de oude van de nieuwe modellen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Naast de elektronische verblijfskaarten bestaan er ook een reeks attesten, die worden afgeleverd aan vreemdelingen voor wie de procedure nog loopt.

Tijdens die procedure mag je in België verblijven.  De meest voorkomende attesten zijn:

 • het attest van immatriculatie (oranje papieren kaart).
  Je krijgt het attest als je een verblijfsaanvraag hebt ingediend waarover de Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen nog geen beslissing heeft genomen.
  In volgende procedures wordt een attest van immatriculatie afgeleverd: internationale bescherming, gezinshereniging, medische regularisatie die ontvankelijk is verklaard …
  De kaart is 1 tot 9 maanden geldig en wordt verlengd zolang er geen beslissing is genomen.
   
 • de bijlage 35 is een ‘bijzonder verblijfsdocument’ dat je krijgt als je in beroep gaat tegen een negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen. De bijlage 35 is 3 maanden geldig. Als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen daarna nog geen beslissing heeft genomen wordt de bijlage 35 maand per maand verlengd.
  De bijlage 35 wordt enkel afgeleverd in de procedures waar een schorsend beroep  mogelijk is. Met een bijlage 35 kan je niet worden uitgewezen. 
   
 • de bijlage 19 is een ‘aanvraag van een verklaring van inschrijving’. Je krijgt het attest als je als Europeaan in België wil komen wonen, maar je hier bijvoorbeeld (nog) geen vaste job hebt.
   
 • de bijlage 15 is een voorlopig verblijfsattest (45 dagen) dat de gemeente aflevert in verschillende situaties:
 • in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (bijvoorbeeld: als je bent geschrapt en hebt gevraagd om opnieuw te worden ingeschreven);
 • in afwachting van een nieuwe verblijfskaart als je vorige verblijfskaart is verstreken;
 • in bepaalde gevallen in afwachting van je inschrijving in de gemeente, als dat niet onmiddellijk kan gebeuren;
 • … .

Het document vermeldt of je mag werken in België.

Je vindt voorbeelden van de bijlagen in het tabblad 'documenten'.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant