Mag de verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

Huisdieren zijn toegelaten in een huurwoning, tenzij die woning niet geschikt is voor het huisdier. De huurwetgeving zegt er niets over.

Als huurder heb je het recht om huisdieren te houden, maar ook de plicht om de woning in goede staat achter te laten bij het einde van de huurovereenkomst. Het huisdier mag geen overlast veroorzaken.

Een algemeen verbod op het houden van eender welk huisdier kan een verhuurder nooit opleggen. Verhuurders mogen niet in een huurovereenkomst zetten dat huisdieren niet zijn toegestaan. Kleine dieren die geen schade of overlast veroorzaken zijn altijd toegestaan. Voor grote dieren wordt gekeken naar de concrete situatie.

Verhuurders mogen je niet uit de huurwoning zetten omdat je huisdieren hebt. Als jij en de verhuurder het niet eens geraken, dan kan enkel de vrederechter beslissen of je het huisdier mag houden. Als huurder blijf je wel steeds verantwoordelijk voor eventuele schade door het huisdier in de huurwoning.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home