Mag de verhuurder de deuren en vensters in de woning komen vervangen?

Kijk eerst en vooral je huurovereenkomst na. Het kan zijn dat daar iets in staat over de procedure die moet gevolgd worden bij werken.

Als er niets in je huurovereenkomst staat, dan moet de verhuurder je toestemming hebben om werken uit te voeren in je woning. Dat geldt wanneer de werken bedoeld zijn om de woning te verbeteren. Je hebt het recht om ongestoord in de woning te wonen.

De verhuurder mag wel dringende herstellingen doen tijdens de huurperiode. Dat zijn herstellingen die niet kunnen wachten tot het einde van de huur. In dat geval moet de verhuurder je geen toestemming vragen om de werken uit te voeren. Hij moet je ook niet vergoeden voor de hinder die je erdoor hebt. Als jullie het niet eens zijn, kan je de zaak aan de vrederechter voorleggen. Hij beslist of de werken dringend zijn of niet.

Wanneer de werken langer dan 30 dagen duren, wordt de huurprijs verminderd evenredig met de duur en de grootte van het ongemak. Als de herstellingen ervoor zorgen dat je niet in de woning kan verblijven, dan kan je de huur laten beëindigen door de vrederechter.

Na de werken mag de verhuurder geen verhoging van de huurprijs vragen voor de uitgevoerde werken. De verhoging van de huurprijs is strikt geregeld. Je moet nooit een verhoging van de huurprijs aanvaarden, behalve als de rechter dat bepaalt.
Meer informatie vind je onder ‘Herziening van de huur’.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home