Mag de bewindvoerder over de goederen zich tegen een uitgave verzetten?

Als de beschermde persoon over voldoende inkomsten beschikt, kan de bewindvoerder over de goederen zich niet tegen een uitgave verzetten. 

De bewindvoerder over de goederen is verplicht het vermogen van de beschermde persoon te beheren als een goede huisvader. Dat betekent dat hij uitgaven die te hoog zijn in verhouding tot de inkomsten moet weigeren, maar ook dat hij een uitgave niet zomaar mag weigeren als er voldoende geld beschikbaar is

Het is niet de bedoeling dat hij in extreme mate probeert om het vermogen van de beschermde persoon maximaal te laten opbrengen.

Concreet gesproken mag de bewindvoerder dus niet weigeren een uitgave goed te keuren waarvoor er voldoende geld is. Hij moet er alleen op toezien dat de beschermde persoon zijn levensstandaard van vóór de beschermingsmaatregel kan behouden.

Als er niet genoeg geld is, moet hij zich juist wel verzetten tegen buitensporige uitgaven die de financiële toestand van de beschermde persoon zouden schaden. 

De vertrouwenspersoon kan eventueel tussenbeide komen om de vraag en het standpunt van de beschermde persoon uit te leggen aan de bewindvoerder en omgekeerd.

In geval van onenigheid en wanneer het meningsverschil niet onderling kan worden opgelost, kunnen ze naar de vrederechter gaan.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home