Krijg je tijdens de opzeggingstermijn verlof om nieuw werk te zoeken?

Ja. Tijdens de opzeggingsperiode  heb je recht op verlof om een nieuw werk te zoeken. Die vorm van verlof wordt ook sollicitatieverlof genoemd. Het maakt geen verschil of je zelf ontslag neemt of dat je wordt ontslagen om er recht op te hebben.  Je kan het sollicitatieverlof alleen maar opnemen tijdens de opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn begint normaal gezien te lopen de 1e maandag die volgt op de kennisgeving van het ontslag, de opzegging of de tegenopze...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home