Kiest de rechter automatisch voor het gelijk verdeeld verblijf?

Neen. De wet zegt wel dat de rechter de optie van gelijk verdeeld verblijf bij voorkeur moet onderzoeken, zodra 1 van de ouders erom vraagt. Dat betekent dat hij dan zeker moet nagaan of het in de concrete situatie een goede regeling zou zijn. Het is mogelijk dat de rechter beslist dat het gelijk verdeeld verblijf geen goede regeling is, rekening houdend met het belang van het kind en de situatie van de ouders. Wil hij afwijken van de vraag om gelijk verdeeld verblijf, da...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home