Kan je worden uitgewezen als je naar de gemeente gaat om een verklaring van wettelijk samenwonen af te leggen?

Ja.

Als je illegaal in België vreblijft kan je op ieder moment worden uitgewezen, dus ook als je naar de gemeente gaat om een verklaring van wettelijk samenwonen af te leggen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand is verplicht om de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op de hoogte te brengen van je aanwezigheid in de gemeente en van je plannen om wettelijk te gaan samenwonen.

Opgelet! Je bent beschermd tegen een gedwongen verwijdering uit België als je een verklaring van wettelijk samenwonen hebt gedaan op de gemeente en je daarvan een ontvangstbewijs hebt gekregen.
Je kan dan nog wel een bevel om het grondgebied te verlaten krijgen, maar je bent beschermd tegen de gedwongen verwijdering .

De bescherming geldt niet als je een gevaar bent voor de openbare orde of nationale veiligheid, als je een inreisverbod hebt, als je betrapt wordt op illegaal werken, …

De bescherming tegen de gedwongen verwijdering eindigt:

  • de dag na de registratie van je wettelijk samenwonen;
  • de dag waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert je verklaring van wettelijk samenwonen te registreren in het bevolkingsregister.

Opgelet! Na de registratie van je wettelijk samenwonen verblijf je niet automatisch legaal in België. Je moet een aanvraag gezinshereniging indienen.

Meer informatie vind je op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken en op de fiches ‘de aanvraag tot gezinshereniging’.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home