Kan je worden uitgewezen als je illegaal in België verblijft?

Ja.

Als je illegaal in België verblijft, kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) geven. Het bevel vermeldt de termijn die je hebt om dat vrijwillig te doen. In principe is dat 30 dagen.

Die termijn kan ook korter zijn: 7 dagen of zelfs 0 dagen. De DVZ kan dat beslissen als er aanwijzingen zijn dat je niet spontaan zal vertrekken of als je een gevaar bent voor de openbare orde. Dat is bijvoorbeeld zo als je een eerder bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) negeerde, als je wordt betrapt op zwartwerk, enz.

De DVZ moet steeds je persoonlijke situatie onderzoeken en uitleggen waarom je een BGV krijgt. Als je denkt dat er bepaalde zaken zijn die de beslissing van de DVZ kunnen beïnvloeden, kan je dat meedelen. Dat is bijvoorbeeld zo als je in verwachting bent of als je gaat huwen met iemand die hier een verblijfsvergunning heeft …

De dienst Sefor bij de Dienst Vreemdelingenzaken en de gemeente en de politie volgen je dossier verder op. Zij stellen een dossier samen met je identiteitsgegevens: je vingerafdrukken, pasfoto’s, een kopie van je paspoort, enz. Je krijgt informatie over bijstand bij terugkeer, de mogelijkheid om in beroep te gaan, …

De politie kan een woonstcontrole doen om na te gaan of je daadwerkelijk bent vertrokken. De controles gebeuren bij niet-Europese vreemdelingen die niet in een opvangcentrum verblijven.

Al deze gegevens blijven bewaard in je dossier bij de DVZ en zijn van belang als je later nog eens een BGV krijgt.

Je vindt meer info in de rubriek 'Bevel om het grondgebied te verlaten'.

 

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home