Kan je vriend naar de rechtbank gaan als je het ontleende bedrag niet terugbetaalt?

Je vriend moet je eerst officieel verwittigen dat je moet betalen. Dat is een ingebrekestelling.

De ingebrekestelling gebeurt best via een aangetekende brief (om het later te kunnen bewijzen).

De ingebrekestelling is belangrijk, want het is:

  • de laatste verwittiging: de laatste kans om te betalen zonder een procedure voor de rechtbank;
  • het vertrekpunt waarop de nalatigheidsintresten beginnen te lopen.

Hij moet:

  • naar de vrederechter gaan als de schuld lager is dan of gelijk aan 5000 euro;
  • naar de rechtbank van eerste aanleg gaan als de schuld hoger is dan 5000 euro.

Je vriend moet aan de rechter bewijzen dat hij je geld heeft geleend. De persoon die aan de rechtbank de uitvoering van een verbintenis vraagt, moet die verbintenis bewijzen. Als jij daarop zegt dat je niets meer moet betalen, moet jij bewijzen dat je de schuld volledig betaald hebt.

Als jullie een leningsovereenkomst of een schulderkenning hebben opgesteld en je kan niet bewijzen dat je het bedrag hebt terugbetaald, dan zal de rechter je veroordelen om de schuld te betalen.

Als je die beslissing niet uit jezelf uitvoert, dan kan je vriend je dwingen om te betalen. Dat heet het gedwongen invorderen van de schuld, waarbij hij met de beslissing van de rechtbank een gerechtsdeurwaarder beslag kan laten leggen op je inkomsten of op je goederen.

Als jullie een leningsovereenkomst of een schulderkenning hebben opgesteld die niet geldig is, bijvoorbeeld omdat er niet ‘gelezen en goedgekeurd’ of ‘goed voor …’ instaat, kan het document wel gelden als ‘begin van bewijs’. Dat moet dan worden aangevuld met andere bewijzen, zoals een rekeninguittreksel. De rechter bekijkt alle bewijzen samen en beslist:

  1. of er sprake is van een lening;
  2. en of die lening is terugbetaald.

Opgelet! Als jullie een notariële akte hebben laten opstellen bij de notaris, dan moet je vriend niet naar de rechtbank gaan om beroep te kunnen doen op een gerechtsdeurwaarder. Hij kan direct gedwongen invorderen. Een notariële akte is, net zoals een beslissing van de rechtbank, een uitvoerbare titel.

Als er geen enkel document is opgesteld, is het moeilijk om te bewijzen dat er een lening is en zal het bijgevolg moeilijk zijn om het geld terug te vragen.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home