Kan je vragen dat veroordelingen van je uittreksel uit het strafregister worden afgehaald?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Dat is de procedure van herstel in eer en rechten ​(of het eerherstel). Je kan herstel in eer en rechten aanvragen voor alle veroordelingen die niet automatisch uitgewist worden. Om een herstel in eer en rechten te bekomen, moet je een verzoekschrift indienen bij de procureur des Konings van het gerechtelijke arrondissement waarin je woont. De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt je aanvraag en beslist. Een herstel in eer en rech...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home