Kan je verklaring van wettelijk samenwonen worden vernietigd?

Ja. De familierechter kan dat doen.

Je echtgeno(o)t(e), de procureur des Konings of een andere persoon kan aan de familierechter vragen om de verklaring van wettelijk samenwonen te vernietigen.

De familierechter onderzoekt wat de bedoeling was van jullie samenwonen. 
Was het jullie bedoeling om een als een koppel samen te leven en een gezin te stichten?
Of was de enige bedoeling om een verblijfskaart te bekomen?

De familierechter beslist op grond van jullie verklaringen, foto’s, getuigenissen van familie en vrienden, eerdere relaties, enz.
Als de familierechter vindt dat het om een schijnrelatie gaat, vernietigt hij/zij de verklaring van wettelijk samenwonen.

Ook als slechts 1 van jullie er op uit was om een schijnrelatie aan te gaan en de andere oprechte bedoelingen had, kan de verklaring van wettelijk samenwonen worden vernietigd.
Als je als vreemdeling door je samenwonen een verblijfskaart hebt gekregen, betekent dat niet automatisch dat het om een schijnhuwelijk gaat.

De vernietiging heeft belangrijke gevolgen:

  • Als je je verblijfskaart kreeg omdat je wettelijk samenwoonde, wordt je verblijfskaart in de meeste gevallen ingetrokken, ook als je die al 5 jaar had.  
  • Een schijnrelatie kan ook tot gevolg hebben dat je later geen Belgische nationaliteit krijgt of dat die wordt ingetrokken.
  • Je kan er een boete en een correctionele veroordeling voor krijgen.
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home