Dat hangt af van je persoonlijke situatie.

Als je een verblijfskaart hebt op grond van gezinshereniging en je gaat alleen wonen, dan kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gedurende 5 jaar je kaart intrekken.

Dat is de algemene regel, maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van huiselijk geweld.
Voor de andere uitzonderingen: zie onze fiche : ‘Zijn er situaties waarin je je verblijfskaart mag houden als je alleen gaat wonen?’

Voor de DVZ beslist om je kaart al dan niet in te trekken, moet hij je kans geven om je persoonlijke situatie toe te lichten.

De voorwaarden om je kaart te behouden als je slachtoffer bent van huiselijk geweld zijn:

 • Je moet bewijzen dat er sprake is van huiselijk geweld door:

  • processen-verbaal van de politie;
  • medische verklaringen;
  • attest van verblijf in een vluchthuis;
  • enz.

Bij huiselijk geweld gaat het vooral om fysiek geweld. Ook psychisch geweld komt in aanmerlking, maar dat is vaak moeilijker te bewijzen.

 • Afhankelijk van de nationaliteit van de persoon met wie je gezinshereniging hebt aangevraagd moet je aantonen dat je voldoende inkomsten hebt om te voorkomen dat je ten laste komt van het OCMW en dat je een ziekteverzekering hebt. Je hebt gezinshereniging gevraagd met:

  • een Belg: je moet geen inkomsten bewijzen. In de wet staat dat je dat wel moet, maar het Grondwettelijk Hof heeft dat artikel in 2019 vernietigd. De wet is nog niet aangepast.
  • een Unieburger: je moet bewijzen dat je voldoende inkomsten hebt;
  • een vreemdeling van buiten de Europese Unie: je moet geen inkomsten bewijzen.
    
 • Daarnaast kijkt de DVZ ook naar je socio-economische integratie in België:

  • je bindingen met België: familie, vriendenkring, enz.
  • je talenkennis;
  • hoe lang je al in België verblijft;
  • of je werkt;
  • enz.

Als je slachtoffer bent van huiselijk geweld en je overweegt je partner te verlaten, neem dan best vooraf contact op met een hulpverlener of een advocaat om een stevig dossier samen te stellen en te voorkomen dat de DVZ je kaart intrekt.

Je kan ook steeds terecht op de hulplijn voor vragen over geweld op het nummer 1712

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant