Kan je verblijfskaart worden afgenomen of niet meer worden verlengd om een andere reden dan het einde van het samenwonen?

Ja. Dat kan om volgende redenen: De Belg of de vreemdeling met wie je samenwoont heeft geen verblijfsvergunning meer heeft of woont niet meer in België. Je kreeg gezinshereniging kreeg met een vreemdeling van buiten de Europese Unie en die persoon voldoet niet meer aan de voorwaarden voor de gezinshereniging en heeft geen voldoende inkomsten, huisvesting of ziekteverzekering meer. Je bent een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid; ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home