Ja.

Dat kan om volgende redenen:

  • De Belg of de vreemdeling met wie je samenwoont heeft geen verblijfsvergunning meer heeft of woont niet meer in België.
  • Je kreeg gezinshereniging kreeg met een vreemdeling van buiten de Europese Unie en die persoon voldoet niet meer aan de voorwaarden voor de gezinshereniging en heeft geen voldoende inkomsten, huisvesting of ziekteverzekering meer.
  • Je bent een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid;
  • Je bent een gevaar voor de volksgezondheid (gezinshereniging met een Belg of een vreemdeling);
  • Jij of het gezinslid bij wie je komt wonen heeft fraude gepleegd (schijnhuwelijk, frauduleuze tewerkstelling …)

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) doet meestal eerst een socio-economisch onderzoek en beslist pas daarna of de verblijfskaart wordt ingetrokken of niet.
De DVZ is strenger als je gezinshereniging kreeg met een niet-Unieburger.
 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant