Kan je op voorhand bepalen wie je als vertrouwenspersoon wilt?

Voor je verder leest

Opgelet: verschillende wetten gebruiken het begrip 'vertrouwenspersoon' (bijvoorbeeld de wet op de patiëntenrechten, de euthanasiewet, de wet ter bescherming van geesteszieken), maar het begrip wordt niet altijd op dezelfde manier ingevuld. De taak van de vertrouwenspersoon is verschillend naargelang de wettelijke basis.

Hier gaat het om de vertrouwenspersoon bij de bescherming van onbekwame personen (bewindvoering).

Ja.

Je kan op voorhand een verklaring afleggen waarin je aanduidt wie je als vertrouwenspersoon wil hebben als je zelf geen beslissingen over je persoon of over je goederen kan nemen. Dat is een verklaring van voorkeur.

Je kan je verklaring afleggen bij een notaris of bij de vrederechter van de plaats waar je woont.

De verklaring moet daarna worden opgenomen in een centraal register. De registratie kost ongeveer 15 euro zonder BTW.

Wanneer iemand om de aanstelling van een bewindvoerder vraagt, kijkt de vrederechter het register na. 

Als er op jouw naam een verklaring van voorkeur geregistreerd is, dan contacteert de vrederechter de persoon die jij daarin hebt aangeduid. De rechter vraagt hem/haar of hij/zij de taak als vertrouwenspersoon aanvaardt.

De vrederechter moet jouw keuze voor een bepaalde vertrouwenspersoon volgen, tenzij:

  • jouw keuze niet in jouw belang lijkt te zijn;
  • of het uittreksel uit het strafregister van de persoon die je hebt aangeduid, een afwijking rechtvaardigt.

​De vrederechter kan verschillende vertrouwenspersonen aanduiden. Hij moet dan duidelijk bepalen welke taak en bevoegdheid elke vertrouwenspersoon heeft en hoe ze die taken uitoefenen.

Je kan ook op voorhand een verklaring afleggen waarin je aanduidt wie je als bewindvoerder zou willen hebben.

Onder 'documenten' bovenaan vind je een model van een verklaring van voorkeur.​

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home