Ja.

Als langdurig ingezetene kan je in België een verblijfskaart voor meer dan 3 maanden aanvragen in de volgende gevallen:

 • je komt om te werken als loontrekkende of als zelfstandige;
 • je komt om te studeren of een beroepsopleiding te volgen;
 • je komt om een andere reden in België wonen.

De procedure verloopt anders als je:

 • Naar België komt om in loondienst te werken:

De werkgever bij wie je gaat werken moet een gecombineerde vergunning vragen. 
In 1 enkele procedure worden twee toelatingen gevraagd:

 • bij het Gewest: de toelating om je als werknemer tewerk te stellen.
  Elk Gewest heeft zijn eigen voorwaarden.

  • Voor Vlaanderen: klik hier
  • voor Brussel: klik hier
  • voor Wallonië: klik hier
    
 • bij de Dienst Vreemdelingenzaken een verblijfskaart: de toelating dat je als werknemer in België verblijft.
   
 • Naar België komt om als zelfstandige, als student of om een andere reden.
  ​Je doet de aanvraag:

  • in het buitenland: bij de ambassade of het consulaat van België van het land van de Europese Unie waar je verblijft;
  • of in België: bij de gemeente waar je verblijft.
   Opgelet! Je moet de aanvraag doen binnen de 3 maanden na je aankomst in België.
    

Je legt volgende documenten voor:

 • je paspoort;
 • je verblijfskaart als langdurig ingezetene in een ander Europees land;
 • het betalingsbewijs van de adminstratieve bijdrage; 
 • het bewijs dat je voldoende inkomsten bewijs dat je voldoende inkomsten hebt om niet ten laste zal vallen van de staat.
  • Je inkomsten zijn gelijk of hoger dan 883 per maand en 295 euro per persoon die je ten laste hebt (bedragen op 1 januari 2022).
  • Voor een student is het bedrag 730 euro per maand (schooljaar 2022-2023).
 • de documenten die het doel van je verbljif aantonen:
  • je komt werken als zelfstandige: je beroepskaart en andere documenten die je nodig hebt voor je zelfstandige activiteiteit;
  • je komt studeren: inschrijvingsattest in een erkende of gesubsidieerde hogeschool of universiteit;
  • je komt om een andere reden: documenten die jouw persoonlijke situatie duideljik maken.
 • uittreksel uit je strafregister;
 • medische verklaring dat je de volksgezondheid niet in gevaar brengt.

De Dienst Vreemdelingenzaken beslist binnen een termijn van 4 maanden.
Doe je de aanvraag in België, dan krijg je tijdens het onderzoek een document 'bijlage 41' en een 'Attest van Immatriculatie'

Als de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag goedkeurt of niet tijdig eeen beslissing neemt, krijg je een A-kaart: een tijdelijke verblijfskaart van 1 jaar.
Je kan de verlenging vragen van de kaart als je nog aan de voorwaarden voldoet.
Na 5 jaar krijgt je een onbeperkte verblijfskaart (B-kaart). 

Weigert de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag, dan kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant