Kan je naar België komen om wettelijk te komen samenwonen?

Ja.

Als je in het buitenland woont kan je naar België komen om wettelijk te gaan samenwonen met een Belg of met een vreemdeling die in België woont.
Als je visumplichtig bent, kan je een visum aanvragen 'met het oog op wettelijk samenwonen in België'. 

Je doet de aanvraag op de ambassade of het consulaat van België in het buitenland.

Je legt de volgende documenten voor;

 • je paspoort;
 • kopie van de identiteitskaart of verblijfskaart van je partner die in België woont;
 • bewijs dat je niet gehuwd bent. Als je eerder al gehuwd was, bezorg je het bewijs van je echtscheiding of van de overlijdensakte van je echtgeno(o)t(e);
 • bewijzen van jullie relatie (mails, vliegtuigtickets, foto’s …). De voorwaarden zijn:
  • jullie wonen al 1 jaar samen (in België of in het buitenland);
  • of jullie hebben al 2 jaar een relatie. Tijdens die periode hebben jullie elkaar minstens 3 keer en 45 dagen gezien;
  • of jullie hebben een gemeenschappelijk kind.

Daarnaast bezorg je:

 • medisch attest dat maximum 6 maanden oud is;
 • uittreksel uit je strafregister dat maximum 6 maanden oud is;
 • bewijs dat je voldoende inkomsten hebt of verbintenis tot tenlasteneming van je partner (bijlage 3bis);
 • reisverzekering voor je medische kosten;
 • bewijs dat je niet gehuwd bent, maximum 3 maanden oud;

Je vindt meer info op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

De documenten die zijn opgesteld in een vreemde taal, moeten worden vertaald naar het Frans, Nederlands of Duits.  Ze moeten ook worden gelegaliseerd.
Je vindt meer info op de website van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een visum waarmee je naar België kan komen.
Eens je in België bent, doe je op de gemeente een aankomstverklaring en maak je een afspraak voor de verklaring van wettelijk samenwonen.

Opgelet! Het gaat niet om een visum gezinshereniging, maar om een visum om België binnen te komen en hier te huwen.
De voorwaarden zijn anders. Zo moet je bijvoorbeeld nog niet de bestaansmiddelen van je aanstaande voorleggen. In de praktijk vraagt de DVZ dat vaak wel.
Na de verklaring van wettelijk samenwonen verblijf je niet automatisch legaal in België, ook niet na de registratie van de verklaring van wettelijk samenwonen. Je moet daarvoor een aanvraag gezinshereniging indienen. 
Meer informatie vind je op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken en op de fiches ‘de aanvraag tot gezinshereniging’.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home