Ja.

Sommige familieleden hebben recht op gezinshereniging met een vreemdeling die een een tijdelijk verblijf heeft in België.

 1. Je bent de echtgenoot of de gelijkgestelde partner en komt met hem/haar samenwonen. De gelijkgestelde partner is de partner met wie je een geregistreerd partnerschap hebt afgesloten. Het geregistreerd partnerschap is gelijkwaardig is aan het huwelijk. Het verschilt van de verklarin van wettelijke samenwoonst.

  Jullie zijn allebei ouder dan 21 jaar, of 18 jaar als jullie al gehuwd waren voor je echtgenoot naar België is komen wonen.
   

 2. Je bent de wettelijke partner: dat is de partner met wie je een duurzame en stabiele relatie hebt en jullie gaan bij je aankomst in België op de gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen.

  Hoe bewijs je dat je een duurzame en stabiele relatie hebt?

  • Jullie wonen al meer dan 1 jaar samen;
   of
  • jullie kennen elkaar al meer dan 2 jaar en jullie hebben regelmatig contact per telefoon, mail, … Tijdens de voorbije 2 jaar hebben jullie elkaar minstens 3 keer gezien en hebben jullie minstens 45 dagen samen doorgebracht;
   of
  • jullie hebben samen een kind.
 • Jullie gaan in België samenwonen.
 • Jullie zijn beiden ongehuwd.
 • Jullie zijn beiden ouder dan 21 jaar of 18 jaar als jullie vroeger al 1 jaar hebben samengewoond in het buitenland.

Je kan geen gezinshereniging vragen als:

 • er jullie volgens de wet niet met elkaar mogen huwen, bijvoorbeeld als jullie broer en zus zijn en niet met elkaar mogen huwen;
 • jullie huwelijk, of het vorig huwelijk van 1 van jullie (met een andere partner) werd geweigerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  Je vindt meer informatie op de fiches: ‘Kan je huwelijk geweigerd worden?’
 1. Je bent het kind of het stiefkind van een vreemdeling die in België woont met een tijdelijke verblijfskaart. Je kan gezinshereniging aanvragen met je eigen ouder of met je stiefouder (de nieuwe partner of echtgenoot van je vader of moeder).

Je bent jonger dan 18 jaar en je bent ongehuwd. Je komt met je (stief)ouder samenwonen.
De ouder met wie je naar België komt wonen is de ouder die voor je zorgt en bij wie je verblijft.
Als er een gedeeld ouderlijk gezag is, moet je andere ouder toestemmen met je verhuis naar België.

 1. Je bent het kind of stiefkind van een vreemdeling die in België woont met een tijdelijke verblijfskaart en je bent ouder dan 18 jaar.  Je kan gezinshereniging aanvragen als je gehandicapt bent. Door je handicap ben je niet in staat om voor jezelf te zorgen.

Je bent ongehuwd.

 1. Je bent de ouder van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling, die als vluchteling of als subsidiaire beschermde werd erkend.

Je kind was jonger dan 18 jaar toen hij/zij alleen, zonder ouders of een persoon die voor hem/haar zorgt naar België is gekomen.
 

Opgelet! Naast de familieband zijn er nog bijkomende voorwaarden voor gezinshereniging

Meer informatie over de bijkomende voorwaarden vind je op de fiche: ‘Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging?’.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant